Wyślij zgłoszenie

Logowanie
Nazwą użytkownika wykorzystywaną przy logowaniu jest numer seryjny wdrożonego urządzenia STORMSHIELD, nazwa lub adres email osoby zgłoszonej przez klienta. Hasło do serwisu zostało wysłane emailem na adres osoby zgłoszonej przy zakupie wdrożenia.

Pamiętaj aby w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy problemów z usługami sieciowymi koniecznie podawać adres IP komputera na którym problem został zaobserwowany, dokładny czas zdarzenia oraz  precyzyjnie opisać zarówno sam problem jak i okoliczności w jakich został on zaobserowawny. Warto podać wszelkie znane informacje jakie wydają się, że mogą mieć znaczenie dla występowania problemu. Przykładowy, prawidłowy opis problemu.

Pomoc techniczna realizowana za pośrednictwem tego Serwisu służy realizacji zobowiązania gwarancyjnego względem klienta. Nie obejmuje zatem wdrażania nowych funkcjonalności ani też nie obejmuje ich wsparciem w sytuacji gdy klient wdroży je z samodzielnie.
W szczególności Serwis nie służy składania próśb w zakresie wsparcia  bieżącego administrowania urządzeniem  STORMSHIELD ani też prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie problematyki sieci informatycznych.