Warunki gwarancji

Firma SerwiTECH stwierdza poprawność działania wdrożonej konfiguracji i udziela gwarancji na jej działanie na okres 90 dni.

 1. gwarancja udzielana jest na konfigurację pozostawioną na wdrażanym urządzeniu w dniu zakończenia wdrożenia (konfiguracja jest zarchiwizowana i w sposób bezpieczny udostępniona Klientowi)
 2. ewentualne problemy w działaniu konfiguracji należy zgłaszać przez stronę http://pomoc.stormshield.edu.pl
 3. inżynier wsparcia technicznego SerwiTECH w czasie maksymalnie 3 dni roboczych podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia i naprawienia zgłoszonego problemu
 4. w sytuacji gdy w celu wyeliminowania problemu lub przeprowadzenia jego diagnostyki inżynier wparcia technicznego poprosi o stworzenie możliwości technicznych dostępu do GUI urządzenia, nie wyrażenie zgody na taką formę działania może stanowić dla inżyniera wsparcia technicznego argument o odrzuceniu zgłoszenia o usterce

Z gwarancji są wykluczone sytuacje:

 1. wadliwe działanie urządzenia wynika z dokonanych przez/lub w imieniu Klienta, niewłaściwych zmian w konfiguracji urządzenia
 2. błędów oprogramowania lub sprzętu współpracującego z urządzeniem
 3. błędów oprogramowania wewnętrznego urządzenia (firmware)
 4. usterki technicznej urządzenia

Gwarancja nie obejmuje

 1. elementów funkcjonalności urządzenia STORMSHIELD które nie były wykorzystane w ostatecznej wersji konfiguracji urządzenia
 2. wprowadzania nowych funkcjonalności do konfiguracji
 3. rozszerzania możliwości wdrożonej konfiguracji
 4. bieżącego administrowania urządzeniem STORMSHIELD
 5. udzielania porad w zakresie funkcjonalności i właściwości urządzenia STORMSHIELD UTM, jak również udzielania porad w zakresie teorii i praktyki działania sieci teleinformatycznych

Wdrożona konfiguracja zapisana zostaje w chmurze MEGA.nz. Plik konfiguracji jest zaszyfrowany indywidualnym kluczem. Link do pobrania konfiguracji z serwisu MEGA.nz zabezpieczony jest kolejnym kluczem. Klient otrzymuje klucze wysłane w oddzielnych mailach lub SMS.